لیست قیمت کدهای USSD

امکان تست رایگان کد USSD به مدت یک ساعت، قبل از خرید کد یو اس اس دی


کد های بدون واسطه
کد های بی واسطهUSSD بدون عدد شروع کننده می‌باشد ،به طور مثال #[کد دو رقمی الی یازده رقمی]*6655*

2 رقمی
480.000.000 ریال

3 رقمی
300.000.000 ریال

4 رقمی
180.000.000 ریال

5 رقمی
60.000.000 ریال

6 رقمی
36.000.000 ریال

7 الی 11 رقمی
18.000.000 ریال