کد EBC:
جهت دریافت اطلاعات کلمه [پارس سنگ] [parssang] را شماره سامانه 10008590 ارسال نمایید

کد USSD:
جهت ارتباط بهتر با ما از طریق شماره گیری *6655*422224# به صورت کاملا رایگان اقدام فرمائید