کد EBC:
جهت دریافت اطلاعات کلمه [طهرانى هتلدارى] [تهرانى هتلدارى] را شماره سامانه 10008590 ارسال نمایید

کد USSD:
جهت ارتباط بهتر با ما از طریق شماره گیری *6655*22260# به صورت کاملا رایگان اقدام فرمائید