اخذ پروانه بهره برداری شرکت گسترش طراحان نقش الماس (آی‌نوتی)
بار دیگر زحمات و تلاش‌های شبانه روزی تمامی اعضای تیم آی نوتی به ثمر نشست و آی نوتی موفق به اخذ پروانه بهره برداری در زمینه تولید فناوری اطلاعات (تولید نرم افزار)، از وزارت صنعت، معدن و تجارت شده است.
آی نوتی در صنعت نرم افزار با تکیه بر دانش و تخصص نیروی انسانی خود و با بهره گیری از علوم مهندسی نرم افزار و سرمایه گذاری در این حرفه، اخذ پروانه بهره برداری را مدیون زحمات تک تک اعضای خود می‌داند.

پروانه بهره‌برداری نرم افزار چیست؟
پروانه بهره‌برداری تولید نرم افزار مجوزی است که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از بررسی‌های فنی نرم افزار و در صورت احراز شرایط بر اساس مفاد دستورالعمل دریافت پروانه، صادر می‌گردد.

گسترش طراحان نقش الماس با انجام مراحل تولید نرم افزار از جمله (معماری اطلاعات، تجزیه و تحلیل نرم افزار، تهیه مستندات فنی نرم افزار، طراحی، برنامه نویسی، پیاده سازی توسعه نرم افزار، تست و نگهداری نرم افزار و به کارگیری روش‌های مدیریتی در قالب کار گروهی و تیم ورک) به عنوان واحد صنعتی تولید کننده نرم افزار در نظر گرفته شده است.