شرکت گسترش طراحان نقش الماس زیر کدهای دستوری USSD را در قالب عقد " قرارداد اجاره یک ساله" در اختیار کسب و کارهای محترم قرار می دهد که پس از اتمام مدت قرارداد و عدم تمدید توسط طرفین، مبلغ ودیعه عینا به کسب و کار عودت داده می شود. ⚠️ شایان ذکر است فروش زیر کدهای USSD به روش های قبلی ادامه داشته و روش اجاره زیرکدهای دستوری به مجموعه خدمات آی نوتی اضافه شده است.

نوع کدودیعه (مالیات ندارد)اجاره یکساله (مالیات بر ارزش افزوده خواهد داشت)
دو رقمی1,440,000,000 ریال28,800,000 ریال
سه رقمی900,000,000 ریال18,000,000 ریال
چهار رقمی540,000,000 ریال10,800,000 ریال
پنج رقمی180,000,000 ریال3,600,000 ریال
شش رقمی108,000,000 ریال2,160,000 ریال
هفت الی ده رقمی54,000,000 ریال1,080,000 ریال