لیست قیمت کدهای EBC
تمامی کدهای EBC به مدت یک ساعت به صورت کاملا رایگان، قابل تست می‌باشد.


1 رقمی
6.000.000 ریال
300.000 ریال شارژ رایگان

2 رقمی
5.000.000 ریال
250.000 ریال شارژ رایگان

3 رقمی
4.000.000 ریال
200.000 ریال شارژ رایگان

4 رقمی
2.000.000 ریال
100.000 ریال شارژ رایگان

5 رقمی
1.500.000 ریال
75.000 ریال شارژ رایگان

6 الی 11 رقمی
1.000.000 ریال
50.000 ریال شارژ رایگان

حروف فارسی یا لاتین
2.500.000 ریال
125.000 ریال شارژ رایگان

حروف فارسی و لاتین
3.500.000 ریال
175.000 ریال شارژ رایگان