لیست قیمت کدهای USSD

امکان تست رایگان کد USSD به مدت یک ساعت، قبل از خرید کد یو اس اس دی

کد های با واسطه
کد های با واسطه با 1* شروع می شوند ، به طور مثال #[کد یک رقمی الی یازده رقمی]*1*6655*

1 رقمی
240.000.000 ریال

2 رقمی
48.000.000 ریال

3 رقمی
30.000.000 ریال

4 رقمی
18.000.000 ریال

5 رقمی
6.000.000 ریال

6 رقمی
3.600.000 ریال

7 الی 11 رقمی
1.800.000 ریال